Vuokrauksen ehdot

1. Vuokrauksen kohteena on Forsbackan juhlatila, osoitteessa Forsbackantie 81, 12600 Loppi. Juhlatilan vuokraaja saa käyttöönsä navetan juhlatilan, wc-tilat sekä erikseen määritetyt ulko-alueet. Nämä on esitelty juhlatilan esittely -sivulla, ja ne esitellään tutustumisen yhteydessä. Juhlatilan kalusteet, jääkaapit sekä äänentoistojärjestelmä ovat vuokraajan käytettävissä, jonka lisäksi juhlatilalta löytyviä koristeita voi halutessaan lainata veloituksetta juhliin. Vuokraajalla ei ole oikeutta mennä muihin, kun vuokrauksen kohteena oleviin tiloihin ja alueisiin. Vuokraajalla ei ole oikeutta ottaa käyttöön maatilan kalustoa ja materiaalia. Asuinrakennus piha-alueineen ei ole vuokraajan käytössä.

2. Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen. Vuokrauksesta tehdään kirjallinen sopimus kahtena erillisenä kappaleena. Juhlatilan varauksen yhteydessä vuokraaja vahvistaa sitoutuvansa kohteen vuokrausehtoihin ja maksaa varausmaksun (50%) kokonaisvuokrasta. Varausmaksun maksamalla vuokraaja vahvistaa varauksensa. Mikäli varausmaksua ei makseta 7 vuorokauden sisällä varauksesta, varaus peruuntuu automaattisesti. Loppumaksu (50%) on maksettava viimeistään 3 kuukautta ennen vuokrausta. Jos vuokrausajankohtaan on alle 3 kuukautta, maksetaan tilavuokra kertasuoritteena (100%) välittömästi varauksenteosta. Varausmaksua ei palauteta varauksen peruuttamisesta huolimatta. Alle 3 kuukautta vuokrauksen ajankohdasta peruutetut varaukset veloitetaan täysimääräisinä. Mikäli vuokraaja muuttaa vuokrauksen ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

3. Ylivoimaisista esteistä kuten esimerkiksi vesivahinko, ilkivalta, tulipalo, myrskyn aiheuttama tuho jne. vuokranantaja voi perua varauksen ennen sen alkua, eikä ole korvausvelvollinen tästä aiheutuneista kuluista tai muusta haitasta. Näissä tapauksissa vuokraajalle palautetaan täysimääräisesti hänen maksamansa summa takaisin.

4. Tilojen vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan sekä korvaamaan vuokrauksen yhteydessä aiheutetut vahingot täysimääräisinä vahingon kohteeksi joutuneille tiloille, kiinteistön omistajille ja/tai kolmannelle osapuolelle. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet vuokra-alueilla olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.

5. Vuokraajan vastuulla on huolehtia tilojen ja ulkoalueiden loppusiivouksesta vuokra-ajan sisällä. Vuokrauskohteiden tulee olla yhtä siistissä kunnossa vuokrauksen jälkeen, kuin ne olivat ennen vuokrausta. Vuokraajan on vietävä pois kaikki tiloihin ja alueille tuodut tavarat ja roskat (roskapussit, pullot, tölkit, koristeet, kukat, astiat, ruuat, vaatteet jne). Juhlatilan sekä wc-tilojen tulee olla puhtaat ja imuroidut. Sekä sisätiloissa että ulkoalueilla olevien jälkien (esim. rikkoutuneet pullot, roskat, oksennus, uloste, nuuskapussit, tupakantumpit, lampeen heitetyt roskat) tulee olla siivotut. Mikäli vuokraaja ei halua itse hoitaa loppusiivousta, voi siivouspalvelun ostaa etukäteen esim. Kotirinki Kotisiivous Loppi tai Puhtosin -palvelusta. Laiminlyödessään loppusiivouksen vuokraaja on velvollinen maksamaan siivouspalvelun veloittaman kustannuksen. Tavaroiden sekä roskien poisviennistä huolehtii vuokraaja, eikä tämä kuulu ostettuun siivouspalveluun.

6. Paloturvallisuussyistä kaikenlainen tulen käsittely on kielletty. Avotulen, tuikkujen, kynttilöiden, ilotulitteiden, tähtisädetikkujen, roihujen ja muiden vastaavien polttaminen rakennuksen sisällä ja ulkoalueilla on kielletty. Vain paristoilla tai sähköllä toimivat kynttilät, lyhdyt, valoketjut ja muut valokoristeet ovat sallittuja. Vuokralainen ei saa naulata, ruuvata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, puuparruja, ovia, ikkunoita, kalusteita tai tekstiilejä. Juhlatilan edustajalla on oikeus perua tai keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle, se on vuokrattu väärin perustein tai näitä vuokrausehtoja ei noudateta.

7. Tupakointi (myös sähkötupakointi) on sallittua vain ulkona sille varatulla alueella ja käytetyt tupakointivälineet on laitettava niille varattuihin tuhkakuppeihin palovaaran takia. Muut nikotiinivalmisteet (esim. nuuskat, nikotiinipussit) tulee laittaa roskiksiin.

8. Vuokraaja vastaa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja sekä Suomen lainsäädäntöä. Vuokraaja on vastuussa järjestämänsä tilaisuuden turvallisuudesta kaikkialla juhlatilan alueilla. Tilaisuuteen on kirjallisesti nimettävä kaksi vastuuhenkilöä, jotka vuokranantaja perehdyttää turvallisuuteen ja järjestykseen liittyviin asioihin. Vuokralainen huolehtii tilojen lukitsemisesta sekä ikkunoiden sulkemisesta. Tiloissa ei ole lupaa yöpyä. Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on kiellettyä. Vuokralainen ei voi edelleen vuokrata tai välittää tilaa kolmannelle osapuolelle. Lemmikit eivät saa vierailla juhlatilan sisätiloissa, mutta ovat lämpimästi tervetulleita ulko-alueille.

9. Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokratuissa tiloissa olevasta vuokralaisen tai kolmannen osapuolen omaisuudesta, eikä mahdollisesti tapahtuvista aineellisista- tai henkilövahingoista. Vuokranantaja ei voi vaikuttaa sähkökatkoihin tai eläinten ja hyönteisten aiheuttamiin häiriöihin.

10. Ajoneuvojen pysäköinti toteutetaan ainoastaan osoitetuille pysäköintialueille tai juhlatilan pihalle. Vuokraaja on vastuussa siitä, ettei tietä juhlatilalle ole tukittu, ja että pelastushenkilökunta pääsee paikalle auttamaan onnettomuustilanteessa.

11. Juhlatilassa järjestettävät pitkälle iltaan kestävät tilaisuudet on päätettävä viimeistään aamuyöllä klo: 01.00 mennessä. LIVE-musiikin ja kovaäänisen äänentoiston tulee päättyä klo: 22.00, jonka jälkeen musiikin voimakkuus tulee tarkastaa sellaiseksi, ettei se aiheuta suurta meluhaittaa alueen asukkaille ja ympäröivälle luonnolle. Klo: 22.00 jälkeen juhlatilan ovet sekä ikkunat tulee olla kiinni, jotta musiikki ei kantaudu naapurustoon. Vuokralainen huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista mahdollisista viranomaisten edellyttämistä luvista sekä seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisten suositusten laiminlyönneistä. Mikäli tilan käyttäminen estyy viranomaisten toimesta, vuokranantaja ei ole siitä vastuussa tai korvausvelvollinen. Otathan huomioon, että tilalla asutaan.

12. Ympäristön pelloilla liikkuminen ja viljojen tallominen, esimerkiksi valokuvaamisen yhteydessä, on kielletty. Juhlanavetan viereiselle pellon reunalle on tehty puutarhakaarella somistettu kuvaustausta, joka on vuokraajan käytössä valokuvaamista varten.

13. Avaimet (2kpl) luovutetaan sopimuksen mukaan. Niiden palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan loppuun mennessä ja kadonneesta avaimesta perimme 300e korvauksen.

Pidätämme oikeudet juhlatilan ehtojen muutoksiin.